Test

Test

doc


Apstiprināts LPK Izpildkomitejas sēdē

16.10.2014.

 

 

Latvijas Paralimpiskās Vienības

NOLIKUMS

I. Darbības mērķi

 

1. Atbalstīt un veicināt Latvijas labāko sportistu gatavošanos Paralimpiskajām spēlēm.

2. Sekmēt piedalīšanos Paralimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos, pasaules un Eiropas kausos, tādejādi nodrošinot Latvijas pārstāvniecību visaugstākā līmeņa sacensībās sportā cilvēkiem ar invaliditāti.

3. Informēt sabiedrību ar dažādu mēdiju starpniecību par Latvijas labākajiem paralimpisko sporta veidu sportistiem un to sasniegumiem.

 

 

II. Latvijas Paralimpiskās Vienības darbības organizācija.

 

Latvijas Paralimpiskās Vienības (turpmāk tekstā LP Vienība) darbību koordinē Latvijas Paralimpiskā Komiteja (turpmāk – LPK) sadarbojoties ar LPK izpildkomiteju un darbojas uz Statūtu pamata.

 

 

III. Latvijas Paralimpiskās Vienības dalībnieku atlase.

 

 1. LPK vienībā ir iekļaujami individuālo un LV izlases komandu paralimpisko sporta veidu sportisti, kuri pārstāv kādu no LPK federāciju dalīborganizācijām.
 2. Lai sportists pretendētu iekļūšanai LP Vienībā, tas ir kļūtu par vienības dalībnieku, tam jāizpilda kritēriji, kas norādīti Pielikuma Nr.1 tabulā.
 3. Sportistu sasniegtie rezultāti tiek pārskatīti četras reizes gadā, tas nozīmē, ka LP Vienībā var tikt iekļauti jauni sportisti nosakot periodu Vienības sastāvā un izlases komandas, kā arī attiecīgi izslēgti sportisti un izlases komandas, kuri neuzrāda rezultātus, kas apstiprināti Pielikuma Nr. 1 tabulā – ir regresējuši. Sportistu vārdi, uzvārdi tiek apstiprināti attiecīgā pielikumā – Pielikums Nr.2, kas ir šī Nolikuma neatņemama sastāvdaļa.
 4. Par sportista iekļaušanu LP Vienībā lemj Latvijas paralimpiskās komitejas valde un izpildkomiteja, pamatojoties uz LPK dalīborganizācijas – sporta federācijas iesniegumu.
 5. Iesniegumu, kurā sniegta informācija par sportista vai LV izlases komandas sportiskajiem sasniegumiem dalīborganizācijas pārstāvis iesniedz LPK ne vēlāk kā 10 dienas pirms sēdes – personīgi vai pa pastu (ierakstītā vēstulē), Stabu ielā 60, Rīgā, LV-1011, vai elektroniski uz e-pastu paralimpiks@inbox.lv. Ja iesniegums sūtīts uz e-pasta adresi, iesnieguma oriģinālam jābūt uz sapulci, kurā tiks lemts jautājums par LP Vienību.
 6. LP Vienības treneru, fizioterapeitu, masieru un cita apkalpojoša personāla sastāvs tiek noteikts LPK izpildkomitejas sēdē, kad tiek apstiprināts LP Vienības sastāvs. Apkalpojošam personālam ir jābūt attiecīgai izglītībai un pieredzei.

 

 

IV. Latvijas Paralimpiskās Vienības finansējums

 

 1. LP Vienībai tiek piešķirti līdzekļi no LPK budžeta.
 2. LP Vienības sportistiem sacensību laikā un sagatavošanās periodā ir tiesības saņemt LPK izpildkomitejas apstiprinātā apkalpojošā personāla metodisko un medicīnisko palīdzību.
 3. Piešķirtie līdzekļi ir izlietojami treniņu procesa nodrošināšanai un līdzdalībai starptautiskās sacensībās, sporta ekipējuma iegādei, veselības apdrošināšanai.
 4. Par LP Vienības finansējumu, ekipējuma iegādi, veselības apdrošināšanu atbild un kontrolē Latvijas Paralimpiskā komiteja.
 5. LP Vienības sportisti saņem Finansiālu atbalstu, kura apmērs tiek noteikts LPK Izpildkomitejas sēdē un tiek pārskatīts četras reizes gadā.
 6. LP Vienības treneri saņem Finansiālu atbalstu, kura apmērs tiek noteikts LPK Izpildkomitejas sēdē un tiek pārskatīts četras reizes gadā.
 7. LP Vienības fizioterapeits, masieris un apkalpojošais personāls saņem finansiālu atbalstu trīs mēnešus pirms attiecīgām sacensībām, lai sagatavotu sportistu startiem. Finansiālā atbalsta ampēru nosaka un apstiprina LPK valde.

 

 


 

Pielikums Nr.1

 

Latvijas Paralimpiskās Vienības NOLIKUMAM

 

Latvijas Paralimpiskās Vienības kritēriji individuālajos sporta veidos

  Starptautiskas sacensības LPV pamatsastāvs „A „ LPV rezerves sastāvs „B” LPV rezerves sastāvs „C”
1. Paralimpiskās spēles 1.-6. vieta 7.-8. vieta
2. Pasaules čempionāts 1.-3. vieta 4.-6. vieta 7.-8. vieta
3. Pasaules spēles 1.- 3. vieta 4.-6. vieta
4. Eiropas čempionāts 1.- 3.vieta 4.-5. vieta
5. Pasaules Kauss kopvērtējums 1.vieta 2.-4.vieta
6. Eiropas Kauss kopvērtējums 1.vieta 2.-3. vieta
7. Pasaules junioru čempionāts 1.-6.vieta
8. Eiropas junioru čempionāts 1.-3.vieta
9. Pasaules reitings gada beigās (vieglatlētika, paukošana) 1.-6.vieta 7.-8. vieta 9.-16.vieta

 

Latvijas Paralimpiskās Vienības kritēriji komandu sporta veidos

  Starptautiskas sacensības LPV pamatsastāvs

„A „

„B”
 1. Paralimpiskās spēles 1.-6. vieta 7.-8.vieta
2. Pasaules čempionāts

(10-12 komandu konkurence )

1.- 5. vieta
3. Eiropas čempionāts A divīzijā 1. – 3. vieta 4.-5.vieta
4. Eiropas čempionāts B divīzijā 1.-2.vieta
5. Pasaules Kauss 1. – 3.vieta
6. Eiropas Kauss 1.vieta 2.-3.vieta
7. Pasaules junioru čempionāts 1. – 5.vieta
8. Eiropas junioru čempionāts 1. – 3.vieta

 

 

 

 


LPV Nolikuma Pielikums Nr.2

16.10.2014.

Latvijas Paralimpiskās Vienības pamatsastāvs

Sportists/e Dzimšanas gads Medicīniskā sporta klase Sporta veids Normatīvs izpildīts sacensībās Rezultāts Pasaules reitings 2014.g./sportistu skaits
Aigars Apinis

vieglatlētika

1973 F52 LODE Pasaules čempionāts 2013.g. jūlijs, Liona 10.23m (WR) 1.vieta/(9)
DISKS Pasaules čempionāts 2013.g. jūlijs, Liona 21.06m (WR) 1.vieta/(12)
Dmitrijs Silovs

vieglatlētika

1989 F37 ŠĶĒPS Eiropas čempionāts Svonsī (Swansea UK) 2014.g.,augusts 47.32m (PB) 1.vieta/(26)
  T37 Tāllēkšana Šarjaha starptautiskās sacensības 2014.g. februāris, Arābu Emerāti 5.45 m (SB) 8.vieta/(32)
  F37 LODE Eiropas čempionāts Svonsī (Swansea UK) 2014.g.,augusts 11.53 m 13.vieta/(42)
Ingrīda Priede

vieglatlētika

1981 F38 DISKS Eiropas čempionāts Svonsī (Swansea UK) 2014.g.,augusts 27.63m (SB) 3.vieta/(5)
Diāna Dadzīte

vieglatlētika

1986 F55 LODE Čehijas atklātais čempionāts 2014.g.,jūlijs, Olomouca 6.81m (PB) 4.vieta/(21)
F55 ŠĶĒPS Čehijas atklātais čempionāts 2014.g.,jūlijs, Olomouca 16.60m (PB) 3.vieta/(21)
Edgars Bergs

vieglatlētika

1984 F35 LODE Šveices atklātais čempionāts 2014.g. maijs, Notvila 13.42 m 1.vieta/(18)

 

Latvijas Paralimpiskās Vienības sastāvs „B”

Sportists/e Dzimšanas gads Medicīniskā sporta klase Sporta veids Normatīvs izpildīts sacensībās Rezultāts Pasaules reitings 2014.g./sportistu skaits
Taiga Kantāne

vieglatlētika

1970 F37 ŠĶĒPS Eiropas čempionāts Svonsī (Swansea UK) 2014.g.,augusts 17.51m (PB) 16.vieta/(25)
F37 LODE Pasaules čempionāts 2013.g. jūlijs, Liona 9.37m (SB) 8.vieta/(28)
F37 DISKS Pasaules čempionāts 2013.g. jūlijs, Liona 25.09m (PB) 10.vieta/(22)
Edgars Kļaviņš

vieglatlētika

1991 T13 Skriešana

100m

Šveices atklātais čempionāts 2014.g. maijs, Notvila 11:51 (PB) 7.vieta/(41)
Skriešana

200m

Pasaules čempionāts 2013.g. jūlijs, Liona 23:71 (PB) 14.vieta/(38)
Skriešana

400m

Šveices atklātais čempionāts 2014.g. maijs, Notvila 52:70 12.vieta/(26)
Rihards Snikus

Paralimpiskais jāšanas sports

1988 Ia Iejāde Pasaules spēles Paralimpiskajā iejādē, Normandija, Francija 2014.g.,augusts Championship Test -69.609%

Freestyle Test – 72,000% (PB)

85.vieta/(194)
Poļina Rožkova

Ratiņkrēslu paukošana

1985 Epee B Paukošana Pasaules reitinga kopvērtējums 2014.gads 125.0 p. 8.vieta/(42)
Ieva Melle

Loka šaušana

1985 RW W2 Loka šaušana Pasaules reitings 2014.g. sezona, izpildīts paralimpiskais normatīvs 62.700 p. 31.vieta/(81)
Gints Jonasts

Loka šaušana

1972 RM W2 Loka šaušana Pasaules reitings 2014.g. sezona, izpildīts paralimpiskais normatīvs 49.100 p. 35.vieta/(129)

 

Latvijas Paralimpiskās Vienības sastāvs „C”

Sportists/e Dzimšanas gads Medicīniskā sporta klase Sporta veids Normatīvs izpildīts sacensībās Rezultāts Pasaules reitings 2014.g./sportistu skaits
Liene Gruzīte

vieglatlētika

1986 F37 LODE Itālijas atklātais čempionāts 2014.g.,maijs, Grosseto 7.51m 15.vieta/(28)
  F37 ŠĶĒPS Itālijas atklātais čempionāts 2014.g.,maijs, Grosseto 18.89 14.vieta/(25)
Oskars Gailišs

Para-riteņbraukšana

1969 C4 ŠOSEJA Pasaules reitings 2014.gada sezona 34 p. 16.vieta/(24)

 

 

 

 

 

Share Button
X