Test

Test

LR Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka 2013.gada 18.decembrī ar rīkojuma Nr. 666 (prot. Nr.67 91.§), valdībā atbalstītas Sporta politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam.

1.  nolikumiem pdf Rīkojums Nr. 666 Prot. Nr.67 91.§   Par Sporta politikas pamatnostādnēm 2014.−2020.gadam.pdf formā 

2.  nolikumiem pdf Rīkojuma Nr. 666 Sporta politikas pamatnostādņu 2014.–2020.gadam kopsavilkums

3.  nolikumiem pdf Rīkojums Nr. 666 Sporta politikas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam (informatīvā daļa)

4.  nolikumiem pdf 1. Pielikums pdf

5.  nolikumiem pdf 2. pielikums pdf

6.  nolikumiem pdf 3. pielikums pdf

 

 

 

Share Button
X