Sporta spēles Pasaules Nedzirdīgo nedēļas ietvaros

2023.gada 20.septembris
Pilsēta: Rīga, Latvija
Norises vieta: Rīgas Ēbelmuižas pamatskola Graudu iela 21, Rīga, Latvija